Schema Gymnasiehelgen 2023

arbetsgrupp för symposium på receptarieprogrammet

Studentrepresentant i arbetsgrupp för symposium på receptarieprogrammet GRUFF har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda formerna för ett framtida studentsymposium inom receptarieprogrammet FRC1Y. Eftersom samtliga receptariestudenter i framtiden kommer att läsa fördjupningsprojektskurser under samma kursperiod, med slut vid mittermin, kommer ett eventuellt symposium att genomföras separat för receptarieprogrammet. Ambitionen är då att ta… Fortsätt läsa arbetsgrupp för symposium på receptarieprogrammet

Vill du gå på bal? Var med att anordna den själv!

Vill du gå på bal? Var med att anordna den själv, sök till höstfestkommittén Varje höst anordnar Farmacevtiska Studentkåren en bal. Just nu söker FaS ledamöter i höstfestkommittén som kommer anordna balen. Tycker du att det är kul med att fixa fester är detta en perfekt möjlighet.  Är du intresserad eller vill veta mer kontakta… Fortsätt läsa Vill du gå på bal? Var med att anordna den själv!

Programutskottsrepresentant, Receptarieprogrammet

Programutskottsrepresentant Receptarieprogrammet Fakulteten har införskaffat ett programutskott för Receptarieprogrammet och utskotten behövs studentrepresentation. Uppdraget som programutskottsrepresentant är att representera receptarieprogrammets studenter och bidra med studentperspektiv. Detta är en bra möjlighet att vara med och påverka utformning, upplägg och pedagogik i programmet. Som programutskottsrepresentant får man också god erfarenhet av utskottsarbete som är en bra merit… Fortsätt läsa Programutskottsrepresentant, Receptarieprogrammet

Arbetsgruppen för ombyggnad av A6:2 på BMC

Arbetsgrupp för ombyggnad av A6:2 på BMC En kortare beskrivning av uppdraget Arbetsgruppen för ombyggnad av A6:2 (gamla biblioteket även kallat “Ägget”) arbetar med hur de berörda lokalerna praktiskt ska utformas. Det arbetsgruppen kommer fram till kommer sedan presenteras till projektets Styrgrupp. Syftet är att bygga en undervisningssal för ungefär 150 personer, ett fakultetsrum för… Fortsätt läsa Arbetsgruppen för ombyggnad av A6:2 på BMC

PUFF-gruppen

Studentrepresentant till PUFF-gruppen En kortare beskrivning av uppdragetPUFF-gruppen arbetar med att utveckla och underhålla PU-kurserna som går genom apotekar- och receptarieprogrammet. Inom apotekarprogrammet handlar det om förbättring av PU-kurserna och inom receptarieprogrammet handlar det mer om att utvärdera hur PU-kurserna gått nu när de ges för första gången samt så småningom förbättra kurserna.   Gruppen… Fortsätt läsa PUFF-gruppen

Bedömargrupp för excellenta lärare

Bedömargruppen för antagning av excellenta lärare Vad innebär det att vara en bra lärare?    I bedömargruppen för antagning av excellenta lärare kan du få vara med om bedöma det utifrån områden som: Undervisningsskicklighet Pedaogiskt utvecklingsarbete Vetenskapligt förhållningssätt Pedagogiskt ledarskap Kvalitetsarbete Omvärldsperspektiv Är du intresserad eller vill veta mer kontakta FaS Vice ordförande med utbildningsansvar… Fortsätt läsa Bedömargrupp för excellenta lärare