Utlysning kommitté Pundrasinggala

Kommitté för phundrasinggala

2022 köpte Stiftelsen Farmis ut övriga delägare i aktiebolaget KPAB som äger kårens fina hus på Dag Hammarskölds väg. I samband med detta anordnades en Phundraisinggala för att samla in pengar för att stötta kårens ekonomiska framtid. I höst, den 5/10, är det dags att anordna ett liknande evenemang. Vi söker därför medlemmar som är intresserade av att planera och anordna denna gala. Vid intresse mejla till ordf@farmis.se.
💚💚💚💚💚💚💚💚
2022 Stiftelsen Farmis bought out the other shareholders in the limited company KPAB, which owns the Unions’ nice house on Dag Hammarskölds väg. In connection to this, a Fundraising Gala was organized to collect money to support the financial future of the Union. This autumn, on 5/10, it is time to organize a similar event. We are therefore looking for members who are interested in planning and organizing this gala. If interested, email ordf@farmis.se.