Utlysning projektgrupp

Utlysning projektgrupp

2022 köpte Stiftelsen Farmis ut övriga delägare I aktiebolaget KPAB som äger kårens fina hus på Dag Hammarskölds väg. Nu, 2 år senare, kommer KPAB att avvecklas och Stiftelsen Farmis blir den nya fastighetsägaren och FaS nya hyresvärd. I och med detta behöver vi utvärdera och fundera över hur organisationen skall formas och fastighetsförvaltningen fördelas. Vad ska ingå I hyran, vilket ansvar har Stiftelsen och vilket ansvar hamnar på kåren. Detta blir ett stort projekt och vi ska därför skapa en projektgrupp som ansvarar för att utvärdera och se över detta. Om du är intresserad av att sitta i denna arbetsgrupp mejla ordf@farmis.se.

💚💚💚💚💚💚💚💚

In 2022, Stiftelsen Farmis bought out the other shareholders in the limited company KPAB, which owns the Unions’ fine house on Dag Hammarskölds väg. Now, 2 years later, KPAB will be liquidated and Stiftelsen Farmis will become the new property owner and FaS the new landlord. With this in mind, we need to evaluate and think about what the organization should look like and how the property management should be distributed. What should be included in the rent, what responsibility does the Foundation have and what responsibility falls on the Union. This will be a large project and we will therefore create a project group responsible for evaluating and reviewing this. If you are interested in sitting in this project group, email ordf@farmis.se.