Utlysning Pluggstugevärdar

Utlysning Pluggstugevärdar

“Att vara pluggstugevärd innebär en fantastik möjlighet att träffa andra studenter inom de farmaceutiska programmen och det är jätteroligt att känna att man kan hjälpa andra studenter med sina erfarenheter och kunskaper. Det ger också ett bra tillfälle att repetera upp sina kunskaper från tidigare kurser inom programmet!” – Julia Lidar, pluggstugevärd ht-23

Farmaceutiska studentkåren söker minst två pluggstugevärdar till terminens pluggstugor. Om du har kommit en bit på utbildningen och tycker det låter kul att hjälpa dina medstudenter i lägre terminer att komma framåt på programmen så sök till pluggstugevärd. Det brukar anordnas fyra stycken pluggstugor per termin och förutom att du förhoppningsvis har roligt under tiden så är du också berättigad arvode för ditt arbete. Om detta låter som någonting för dig, hör av dig till vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor på vicut@farmis.se. Om du är doktorand och är intresserad av att hjälpa till som pluggstugevärd kan du höra av dig till doktorand@farmis.uu.se.

The Pharmaceutical Student Union is looking for at least two study session hosts for the semesters study sessions. If you have studied one of hte pharmaceutical programs for a while and would like to help your fellow students in lower semesters progress in thier studies, become a study session host. Usually there are four study sessions during a semester and besides hopefully having fun during these sessions you are also entitled to a small salary for your time. If this sounds like something for you please contact the vice president with resposibility for education at vicut@farmis.se. If you´re a PhD student and are intereseted in helping out at the study sessions please contact doktorand@farmis.uu.se.