Studentrepresentant till PUFF-gruppen

En kortare beskrivning av uppdraget
PUFF-gruppen arbetar med att utveckla och underhålla PU-kurserna som går genom apotekar- och receptarieprogrammet. Inom apotekarprogrammet handlar det om förbättring av PU-kurserna och inom receptarieprogrammet handlar det mer om att utvärdera hur PU-kurserna gått nu när de ges för första gången samt så småningom förbättra kurserna.

Gruppen söker just nu en eller två studenter, företrädesvis en apotekarstudent och en receptariestudent. Under höstterminen 2021 finns även möjlighet att sitta i gruppen parallellt med tidigare studentrepresentant för att komma in bra arbetet.

Hur mycket tid uppdraget förväntas ta
Uppdraget innebär ca 4 möten á två två timmar per termin och ibland krävs viss förberedelsetid.

Är du intresserad eller vill veta mer kontakta FaS Vice ordförande med utbildningsansvar på vicut@farmis.se Tillsättande sker löpande.