Profiler i branchen

Profiler i Branchen

Alumnföreningen Farmis bjuder in till Profiler i Branchen där första gästen kommer vara Pia Steensland, disputerad vid Farmaceutiska fakulteten och idag Director, Policy & Public Affairs vid Pfizer Sweden. Pia kommer att hålla en föreläsning på City Life i Stockholm men för de som inte vill missa puben så kommer denna föreläsning även att visas på storskärm på Pharmen. Mer information hittar ni på farmaceutiska fakultetens hemsida.
Puben öppnar som vanligt klockan 17 och sedan börjar föreläsningen klockan 17.30. 
 
För de som däremot vill delta på plats så behöver man föranmäla sig, länken till detta hittas på farmaceutiska fakultetens hemsida. Där hittas också länk för den som vill titta på pratet hemifrån.
 
The alumni association Farmis invites you to Profiler i Branchen, where the first guest will be Pia Steensland, doctorate at the Faculty of Pharmacy and today Director, Policy & Public Affairs at Pfizer Sweden. Pia will give a lecture at City Life in Stockholm, but for those who don’t want to miss the pub, this lecture will also be shown on the big screen at Pharmen. More information on the Pharmaceutical facultys webpage.
The pub opens as usual at 5pm and then the lecture starts at 5.30pm.
 
For those who want to participate at the live event, pre-registration is needed. The link for pre-registration can be found on the Pharmaceutical Facultys webpage. There, you can also find a link if yoy want to watch the talk from home.