Nominera till årets Uppsalastudent

Nominera till Årets Uppsalastudent

 

Nomineringen till stipendiet Årets Uppsalastudent 2024 har nu öppnat /

Nominations are now open for the Uppsala Student of the Year 2024 scholarship

 

Känner du en student som utmärkt sig lite extra? Välkommen att nominera till stipendiet Årets Uppsalastudent 2024.

 

Stipendiet utlyses varje år i syfte att främja unga människors insatser, kreativitet och entreprenörskap vid Uppsala universitet. Stipendiet är på 150 000 kr och har delats ut årligen sedan år 2000 av Anders Walls Stiftelse

 

Förslaget skall vara utförligt motiverat och oss tillhanda senast 29 mars 2024. Här kan du läsa mer om stipendiet och hur du nominerar www.uu.se/arets-uppsalastudent.

 

Prisadministrationen för Årets Uppsalastudent

Kommunikationsavdelningen

Uppsala universitet

E-post: nominera@uu.se

——————————————————–

Do you know a student who stands out that little bit extra? Nominations are now open for the Uppsala Student of the Year 2024 scholarship.

 

The annual scholarship is intended to promote contributions, creativity and entrepreneurship by young people at Uppsala University. Worth SEK 150,000, the scholarship has been awarded every year since 2000 by the Anders Wall Foundation

 

Proposals must be accompanied by a thorough explanatory statement and reach us no later than 29 March 2024. You can read more about the scholarship and how to nominate candidates here

www.uu.se/UUstudent-of-the-year

 

Award administration office for Uppsala Student of the Year

Communications Division

Uppsala University

Email: nominera@uu.se