Ämbeten

Ämbetesbeskrivningar

Här kan du läsa Farmis ämbetsbeskrivningar och hitta vakanta ämbeten att söka.

 

Nedan finns en lista över de poster du kan inneha samt när de olika posterna väljs in. Det är även starkt uppmuntrat att anordna något spontant som i dagsläget inte sker. Om du är intresserad av att anordna något helt nytt, kan du höra av dig till kårens ordförande på ordf@farmis.se.  
 
Gemensamt för allt engagemang är möjligheterna att växa som person, lära sig något nytt, få ett sammanhang och nya erfarenheter i livet. Detta oavsett om du projektleder Sveriges största arbetsmarknadsmässa för farmacistudenter, ansvarar för kårens marknadsföring, eller bidrar till bättre studier för dig själv och dina medstudenter via kårens studiebevakande delar, eller något helt annat. Gemensamt för allt engagemang är att du bidrar till något du bryr dig om samtidigt som du utvecklas som person. Men kanske viktigast av allt är att det är riktigt roligt och du träffar och skapar vänner och kontakter för livet

ÄMBETEN SOM KAN SÖKAS INFÖR KÅRMÖTENA OCH VALMÖTENA

I mars, maj, september och november varje år hålls kårmöten, inför dessa kan du kandidera till olika ämbeten. I april och oktober hålls valmötena där du också kan kandidera för att väljas till ett ämbete som du är speciellt intresserad av! Inför samtliga dessa möten kommer ett nomineringsformulär finnas publicerat på facebooksidan “Farmis valberedning” samt valberedningens instragram @farmisvalen. Du är också välkommen att höra av dig till Valberedningen på val@farmis.se vid generella frågor om ämbeten eller hur valprocessen går till.

VILKET MÖTE VÄLJS ÄMBETEN IN PÅ

Under maj- och novembermötena äger allmäna val rum, det är när kårens styrelse väljs in vilket innebär en lite speciell process då styrelsen skall föra kårens talan.

 

Om ett ämbete inte blir tillsatt under mötet som det ska väljas in under markeras ämbetet som vakant. Under nästkommande möte sker då fyllnadsval där medlemmar får en ny chans att söka de ämbeten som fortfarande är vakanta utöver de ämbeten som ska väljas in under mötet. 

VÅRENS MÖTEN

HÖSTENS MÖTEN

 • Ordförande i valberedningen (väljs från en sittande ledamot, 1st (1/2år)
 • Ledamot till valberedningen, 2st (1 år)
 • Cellkärna (väljs från en sittande mitokondrie), 1st (1/2 år)
 • Mitokondrier, 4st (1år)
 • Barmästare, 1st (1år)
 • Pubmästare, 2st (1/2 år)
 • Uthyrningsansvarig, 1st (1år)
 • Internationella utskottets vice ordförande, 1st (1år)
 • PINSE-delegat, 1st (2år)
 • Reptilenredaktörer, 2st (1år)
 • Sånganförare, 1st (1år)
 • Kårmarskalk, 1st (1år)
 • Kårfotograf, 2 st (1/2 år)
 • Caphévärdar, 5st (1/2 år)
 • Caphemästare, 1 st (1/2 år)
 • Intendent, 1 st (1år)
 • Sommarintendent, 2st (1 sommar)
 • Lokal EPSA-delegat, 1st (1 år)
 • Lokal IPSF-delegat, 1st (1år)
 • Apotekarsocietetens Norra Mälarkrets styrelse, 1st ledamöter (2år)
 • Arbetsmarknadsutskottets vice ordförande, 1st (1 år)
 • Ledamot i arbetsmarknadsutskottet, 2st (1 år)
 • Ledamot i informationsutskottet, 1st (1 år)
 • Pharmadakommitténs projektledare, 1st (1 år)
 • Ledamot i studentmotion 1477, 1st (1 år)
 • Programutskottsrepresentant apotekarprogrammet, 1st (1 år)
 • Programutskottsrepresentant receptarieprogrammet, 1st (1 år)
 • Programutskottsrepresentant magister- masterprogrammen, 1st (1 år)
 • Ordförande i lika villkors utskottet, 1st (1 år)
 • Studentrepresentant i pedagogiska rådet, 1st (1 år)
 • Ledamot i farmaceutiska fakultetens rekryteringsgrupp, 1st (1 år)
 • Suppleant i farmaceutiska fakultetens rekryteringsgrupp, 1st (1 år)
 • Ledamot i kommittén för lokalfrågor, 1st (1 år)
 • Suppleant i kommittén för lokalfrågor, 1st (1 år)
 • Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, grundutbildningsrepresentant
  • Ledamot, 1st (1 år)
  • Suppleant, 1 st (1 år)
 • Institutionen för läkemedelskemi, grundutbildningsrepresentant
  • Ledamot, 1st (1 år)
  • Suppleant, 1st (1 år)
 • Ledamot i institutionen för farmaci, grundutbildningsrepresentant, 1st (1 år)
 • Ledamot i bedömargruppen för antagning av excellenta lärare, 1st (1 år)
 • Universitetskollegiet
  • Ledamot, 1st (1 år)
  • Personlig suppleant, 1st (1 år)
 • Ledamot i Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik, 1st (1 år)

Allmäna val

 • Doktorandrådets ordförande, 1st (1år)
 • Doktorandrådets vice ordförande, 1st (1år)
 • Representant i Uppsala Universitets konsistorium, 1st (vart tredje år)
 • Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor, 1st (1 år)
 • Kårstyrelsens Sekreterare, 1st (1 år)
 • Arbetsmarknadsansvarig, 1st (1år)
 • Handläggare, 1st (1/2 år)
 • PR-ansvarig, 1st (1/2 år)
 • Ordförande i valberedningen (väljs från en sittande ledamot), 1st (1/2år)
 • Ledamot till valberedningen, 2st (1 år)
 • Cellkärna (väljs från en sittande mitokondrie), 1st (1/2 år)
 • Mitokondrier, 4st (1år)
 • Gymnasiehelgens projektledare, 1st (1 år)
 • Ordförande i Idrottsutskottet, 1st (1 år)
 • Vice ordförande i Idrottsutskottet, 1st (1 år)
 • Ordförande i Kulturutskottet, 1st (1 år)
 • Vice ordförande i Kulturutskottet, 1st (1 år)
 • Ordförande i Internationella utskottet, 1st (1 år)
 • Lokal EPSA-delegat, 1st (1 år)
 • Lokal IPSF-delegat, 1st (1 år)
 • Barmästare, 1st (1 år)
 • Pubmästare, 2st (1/2 år)
 • Farmis-Reptilen redaktörer, 2st (1 år)
 • Farmis-Reptilen ansvarig utgivare, 1st (1 år)
 • Intendent, 1st (1 år)
 • Verksamhetsgranskare, 1st (1 år)
 • Ekonomisk granskare, 1st (1 år)
 • Representanter till Stiftelsen Farmis, 2st (1 år)
 • Suppleant i SNAPS fullmäktige, 1st (1 år)
 • Ledamot i SNAPS valberedning, 1st (1 år)
 • Ledamot i kommittén för lika villkor, 1st (1 år)
 • Vice ordförande i lika villkorsutskottet, 1st (1 år)
 • Sånganförare, 1st (1 år)
 • Kårmarskalk, 1st (1 år)
 • Tofsvipor, 2st (1 år)
 • Standarförare, 2st (1 år)
 • Kårfotograf, 2 st (1 år)
 • Caphévärdar, 5st (1/2 år)
 • Caphémästare, 1 st (1/2 år)
 • Ledamot i informationsutskottet, 1st (1 år)
 • Ledamot till besvärsnämnden, 1st (2 år)
 • Ledamot till studentmotion 1477, 2st (1 år)
 • Ledamot i farmaceutiska kommittén, 1st (1 år)
 • Representant till beredningsgruppen för pedagogiska priset, 1st (1 år)
 • Programutskottsrepresentant apotekarprogrammet, 1st (1 år)
 • Programutskottsrepresentant receptarieprogrammet, 1st (1 år)
 • Programutskottsrepresentant magister- och masterprogrammen, 1st (1 år)
 • Höstfestkommittén, Xst (1 år)

Allmäna val

 • Kårstyrelsens ordförande, 1st (1 år)
 • Vice ordförande med ansvar för ekonomi, 1st (1 år)
 • Klubbmästare, 1st (1 år)
 • Studiesocial ledamot, 1st (1 år)
 • Handläggare, 1st (1/2 år)
 • PR-ansvarig, 1st (1/2 år)