Apotekarnas symposium

Apotekarnas symposium 12/1

Den 12/1 äger apotekarprogrammets projektsymposium med postervisning rum på BMC i B8 och B10 mellan kl 12-16.30. I år testas ett nytt upplägg med syftet att göra symposiet ännu mer intressant för de som deltar utan att presentera, samt mer interaktivt för de som presenterar. För mer information om upplägget och tider, se evenemanget för symposiet på farmis facebook. Välkomna!

 

January 12 the project symposium for the Master of Sience Program in Pharmacy takes place at BMC in B8 and B10 between 12-16.30. This year a new concept is being tested with the purpose of making the event even more interesting for those who participate without presenting and more interacting for the students that present thier projects. More info about the symposium can be found in the event on farmis facebook. Welcome!