Master students’ reception-committee 2024

Master students' reception-committee 2024

Are you interested in giving new master students at the Faculty of Pharmacy the best welcome possible? This while also making friends and memories for life? Additionally, you get the chance to make these events as good as they possibly can be. Then apply to join the Master student reception committee, this can be done by sending an email to IU@farmis.se

Note: the reception will be in English, however, you don’t have to be a master student at the Faculty of Pharmacy to apply for the reception committee! 

 

And if you don’t want to organize these events, you can participate as a “Phadder”, which essentially means that you participate in all activities and support the new students’ first time here in Uppsala! More information regarding this will be available later on.

 


 

Är du intresserad av att ge nya masterstudenter vid Farmaceutiska fakulteten ett så bra välkomnande som möjligt? Detta samtidigt som du skaffar vänner och minnen för livet? Dessutom får du chansen att göra dessa evenemang så bra som möjligt med din egna touch på det! Ansök då om att bli medlem i Masterstudentmottagningskommittén, detta kan göras genom att skicka ett mail till IU@farmis.se.

Observera: mottagningen kommer att vara på engelska, men du behöver inte vara masterstudent vid Farmaceutiska fakulteten för att ansöka till mottagningskommittén!

 

Och om du inte vill anordna dessa evenemang kan du delta som Phadder, vilket i grunden innebär att du deltar i alla aktiviteter och stöttar de nya studenternas första tid här i Uppsala! Mer information om detta kommer senare.