Marsmöte

Marsmöte 26/3

Kom och gör din röst hörd! Härmed kallas Farmacevtiska Studentkårens medlemmar till Marsmöte, tisdagen den 26 mars 2024 kl. 17.30 på Pharmen, Dag Hammarskjölds Väg 16.
 
Kårmötet är kårens högst beslutande organ och frågor av större principiell betydelse avgörs av Kårmötet. Motionsstopp är den 12/3 och motioner skickas till FaS sekreterare Linnea Engström på sekr@farmis.se.
Efter mötet kommer det att bjudas på tacos för en billig peng, gratis för dig som kommer på ditt första kårmöte!

Hereby the members of the Pharmaceutical Student’s union are called to the student union meeting of March, Tuesday, March 26, 2024, 17.30 at Pharmen, Dag Hammarskjölds Väg 16.
 
The student union meeting serves as the Pharmaceutical Student’s union’s highest decision making body. Motions stop is 12/3 and motions are emailed to FaS secretary Linnea Engström at sekr@farmis.se.
Tacos will be served after the meeting, free of charge if it’s your first meeting!