Internationella Praktikplatser

Sök Internationella Praktikplatser

Det finns praktikplatser att söka till Office of Sience & Innovation vid de svenska ambassaderna i Seoul, New Dehli, Washington DC, London, Tokyo och Brasilia inför HT24. Oftast är det universitetsstudenter som läser internationell ekonomi, politiska studier, samhällskunskap eller internationell juridik som söker dessa praktikplatser, men det är öppet för alla studenter att söka. En praktikplats vid en svensk utlandsmyndighet är ofta oerhört givande, och förutom egen utveckling lär man sig bland annat mer om internationell policyutveckling, Sveriges utrikesstrategi och internationella relationer. Detta riktar sig främst för de som skall utföra sitt projektarbete under HT24, så är du intresserad av att en termin arbeta utomlands och utföra ditt projektarbete någon annanstans i världen så tveka inte att söka. Ansökningarna ska vara inskickade senast 28 mars. Se respektive annons nedan:

 

 


 

There are internships to apply to the Office of Science & Innovation at the Swedish embassies in Seoul, New Dehli, Washington DC, London, Tokyo and Brasilia before HT24. Most often, university students studying international economics, political studies, social studies or international law apply for these internships, but it is open to all students to apply. An internship at a Swedish foreign authority is often extremely rewarding, and in addition to personal development, you learn more about international policy development, Sweden’s foreign strategy and international relations, among other things. This is mainly aimed at those who will carry out their project work during HT24, so if you are interested in working abroad for a semester and carrying out your project work elsewhere in the world, do not hesitate to apply. The applications must be submitted by March 28 at the latest. See the respective ad below: