Impact Scholarship

Impact Scholarship

The Harmin Foundation lanserade förra året Impact Scholarship, ett stipendium som tilldelas studenter som genom sin uppsats skapar påverkan för akademi, industri och samhälle. Stipendiet riktar sig till master- och kandidatuppsatser och är värt 50 000kr. Ansökan till detta stipendie är öppet till 30/9, ansök här

 

Last year The Harmin Foundation launched the Impact Scholarship, a scholarship awarded to students who, through thier thesis, create an impact for academia, industry and society. The scholarship is aimed at master’s and bachelor’s theses and is worth 50 000 SEK. The application for this scholarship is open until 30/9, apply here