Bedömargruppen för antagning av excellenta lärare

Vad innebär det att vara en bra lärare? 

 

I bedömargruppen för antagning av excellenta lärare kan du få vara med om bedöma det utifrån områden som:

  • Undervisningsskicklighet
  • Pedaogiskt utvecklingsarbete
  • Vetenskapligt förhållningssätt
  • Pedagogiskt ledarskap
  • Kvalitetsarbete
  • Omvärldsperspektiv

Är du intresserad eller vill veta mer kontakta FaS Vice ordförande med utbildningsansvar på vicut@farmis.uu.se