Arbetsliv

Arbetsliv

Vad innebär arbetslivsanknytning?

Arbetslivsanknytning sker genom kåren för dig som är student, via sociala medier, lunchföreläsningar och intervjuer med framtida arbetsgivare. I videon kan du få mer information om hur kåren arbetar för att du som student ska få bättre kontakt med arbetslivet. 

Våra mässor

Pharmada

Pharmada är Sveriges största arbetsmarknadsdag för farmaceuter som syftar att inspirera studenter inför det kommande arbetslivet.

Farmacevtiska studentkåren vill erbjuda en mötesplats med potentiella arbetsgivare och möjlighet till dialog med erfarna företagsrepresentanter. Pharmada erbjuder under dagen flera möten mellan student och arbetsliv genom mässa på BMC, kontaktsamtal och avslutas med en mingelmiddag på Pharmen.

Pharmada arrangeras varje år i början av mars.

Är ditt företag intresserade av att närvara vid Pharmada? Skicka ett mejl till projektledare@pharmada.se 

För mer information besök pharmada.se

Mer information kring utställare inom kort.

Uppsalaveckorna

Uppsalaveckorna är de veckor som apotekarstudenterna på termin 10 och kompletteringsutbildningen termin 2 kommer tillbaka till universitetet från sin praktik. Under dessa veckor erbjuder vi en möjlighet för företag att komma i kontakt med studenter i slutet av sin utbildning och vice versa. En gång per termin ordnas en minimässa, under resterande veckor erbjuder vi er möjligheten att hålla bl.a. lunchföreläsningar och föreläsningar i samband med vår pub. Uppsalaveckorna inträffar två gånger per termin.

Drivhuset

Vi hjälper dig att förverkliga din idé!

Farmacevtiska Studentkåren arbetar för att minska steget mellan studier och yrkeslivet. Vi vill erbjuda våra studenter en möjlighet att förverkliga sina drömmar, under och efter sin studietid. Därför samarbetar vi med Drivhuset i Uppsala. Idag stöttar vi Drivhusets verksamhet genom att ha en ledamot i deras styrelse.

Drivhuset erbjuder dig kvalitetssäkrad vägledning genom att diskutera din idé och dina möjligheter till att förverkliga den. Förutom vägledning erbjuds även utbildning inom entreprenörskap och affärsutveckling. De kräver inga förkunskaper eller färdiga affärsplaner inför mötet, det viktiga är att du är beredd att satsa på din idé. Drivhuset hjälper entreprenörer utifrån den fas den befinner sig i sitt idéförverkligande och företagande!

 

För mer information besök Drivhusets hemsida!