Arbetsliv

Arbetsliv

Vad innebär arbetslivsanknytning?

Arbetslivsanknytning sker genom kåren för dig som är student, via sociala medier, lunchföreläsningar och intervjuer med framtida arbetsgivare. I videon kan du få mer information om hur kåren arbetar för att du som student ska få bättre kontakt med arbetslivet. 

Våra mässor

Pharmada

Pharmada är Sveriges största arbetsmarknadsdag för farmaceuter som syftar att inspirera studenter inför det kommande arbetslivet.

Farmacevtiska studentkåren vill erbjuda en mötesplats med potentiella arbetsgivare och möjlighet till dialog med erfarna företagsrepresentanter. Pharmada erbjuder under dagen flera möten mellan student och arbetsliv genom mässa på BMC, kontaktsamtal och avslutas med en mingelmiddag på Pharmen.

Pharmada arrangeras varje år i början av mars.

Är ditt företag intresserade av att närvara vid Pharmada? Skicka ett mejl till projektledare@pharmada.se 

För mer information besök pharmada.se

Mer information kring utställare inom kort.

Uppsalaveckorna

Uppsalaveckorna är de veckor som apotekarstudenterna på termin 10 och kompletteringsutbildningen termin 2 kommer tillbaka till universitetet från sin praktik. Under dessa veckor erbjuder vi en möjlighet för företag att komma i kontakt med studenter i slutet av sin utbildning och vice versa. En gång per termin ordnas en minimässa, under resterande veckor erbjuder vi er möjligheten att hålla bl.a. lunchföreläsningar och föreläsningar i samband med vår pub. Uppsalaveckorna inträffar två gånger per termin.

Mentorsakademin

Mentorsakademin, bestående av representanter inom olika delar av läkemedelsförsörjningen, fungerar som en länk mellan dig som farmacistudent och yrkesverksamheten. Mentorsakademin hjälper dig med frågor du har kring yrkeslivet och ger dig en bättre inblick i läkemedelsbranschen, såväl i Sverige som internationellt.

Mentorsakademin har funnits sedan 2004 och är Farmacevtiska Studentkårens (FaS) egna alumniverksamhet. Bakom Mentorsakademin står FaS Inspektor Anders Karlén, Mentorsakademins grundare Per Manell och Mentorsakademins ordförande Kristofer Klerfalk, som också har stått för den största delen av rekryteringen av Mentorsakademins medlemmar. Det är personer som har olika bakgrund i yrkeslivet och mentorerna täcker med sin kompetens i stort sett samtliga delar av läkemedelssektorn. Det som förenar mentorerna är, med ett par enstaka undantag, att samtliga har studerat till apotekare eller receptarie vid Farmis. Den del av branschen som inte representeras är den akademiska. Även om flera mentorer är disputerade har avsikten redan från början varit att ge de blivande apotekarna och receptarierna en bättre insikt i det framtida arbetslivet utanför akademin.

Mentorsakademin har en gedigen sammansättning. Där återfinns bland annat 11 personer med VD-befattning, t.ex. Richard Bergström från LIF, Apotekarsocietetens ordförande Eva Sjökvist-Saers samt EMEA:s högste chef Thomas Lönngren. Se Mentorsakademins medlemmar i helhet under fliken ”Mentorer”. Sannolikt är Mentorsakademin Sveriges enda alumniförening med en OS-guldmedaljör i curling.

Verksamheten har hittills främst bestått av Mentorsträffar med föreläsningar på Pharmen, studiebesök på olika företag samt Mentorsluncher. Verksamhetens huvudfokus har dock alltid varit att få en interaktion mellan studenterna och mentorerna.

Tyvärr kan studenterna ibland känna en, förvisso obefintlig, men ändå upplevd barriär inför att våga kontakta en framgångsrik mentor med många år i branschen. För att råda bot på detta inrättar nu Mentorsakademin därför Kursmentorer med start vårterminen 2009. En Kursmentor är en apotekare eller receptarie med ett fåtal yrkesverksamma år. Detta borgar för att både mentorn och studenten har lättare att hitta en gemensam utgångspunkt. Samtliga apotekar- och receptariekurser har i dagsläget fått en Kursmentor med samma utbildning som studenterna genomför. För att få en mer kontinuerlig verksamhet kommer Kursmentorn följa ”sin” kurs under hela utbildningen. Kursmentorn besöker kursen på BMC i början på varje termin och berättar om Mentorsakademins program. Verksamheten utökas nu också med Mentorspubar på Pharmen en kväll i månaden då Kursmentorn ägnar sig speciellt åt ”sina” studenter. Mentorsakademins tidigare arrangemang fortsätter som innan. Kursmentorerna är en förstärkning till en redan stark verksamhet som är oerhört viktig att fortsätta utveckla då Farmis i Uppsala har unika möjligheter att organisera denna typ av kontakt med läkemedelsbranschen jämfört med övriga utbildningsorter i landet.

För generella frågor, kontakta mentorsakademin@farmis.uu.se
Du kan även kontakta din kursmentor

Drivhuset

Vi hjälper dig att förverkliga din idé!

Farmacevtiska Studentkåren arbetar för att minska steget mellan studier och yrkeslivet. Vi vill erbjuda våra studenter en möjlighet att förverkliga sina drömmar, under och efter sin studietid. Därför samarbetar vi med Drivhuset i Uppsala. Idag stöttar vi Drivhusets verksamhet genom att ha en ledamot i deras styrelse.

Drivhuset erbjuder dig kvalitetssäkrad vägledning genom att diskutera din idé och dina möjligheter till att förverkliga den. Förutom vägledning erbjuds även utbildning inom entreprenörskap och affärsutveckling. De kräver inga förkunskaper eller färdiga affärsplaner inför mötet, det viktiga är att du är beredd att satsa på din idé. Drivhuset hjälper entreprenörer utifrån den fas den befinner sig i sitt idéförverkligande och företagande!

 

För mer information besök Drivhusets hemsida!