Ämbeten

Ämbetesbeskrivningar

Här kan du läsa Farmis ämbetsbeskrivningar och hitta vakanta ämbeten att söka. 

Ämbeten som kan sökas inför de fyra Kårmötena

Marsmötet

Majmötet

Allmänna Val

Väljs på sittade möte

Septembermötet

Väljs på sittande möte

Novembermötet

Allmänna Val

Väljs på sittade möte