Pluggstugevärdar

Pluggstugevärdar

VILL DU HJÄLPA DINA MEDSTUDENTER?

SÖK TILL: PLUGGSTUGEVÄRD

 

Har du kommit en bit i din utbildning? Vill du hjälpa andra studenter med sina studier? Farmacevtiska Studentkåren söker värdar varav två studenter och en doktorand till att anordna pluggstugor vid TRE tillfällen HT21.

Pluggstugornas syfte är att samla studenter i den tidigare delen av våra program och ge tillfälle för frågor och diskussion med värdar såväl som med varandra. Detta är en fantastisk chans att träna sina pedagogiska färdigheter och att använda den kunskap man samlat på sig från föregående terminer. Planering av pluggstugorna kommer att göras tillsammans med Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor. Pluggstugorna HT21 kommer arrangeras antingen digitalt eller på plats. Pluggstugevärdarna arvoderas. Företrädesvis önskas en receptariestudent och en apotekarstudent.

 

HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR DU INTRESSERAD? KONTAKTA VICE ORDFÖRANDE MED ANSVAR FÖR UTBILDNINGSFRÅGOR PÅ VICUT@FARMIS.UU.SE SENAST 10 SEPTEMBER 2021.