Programutskottsrepresentant, Receptarieprogrammet

Programutskottsrepresentant Receptarieprogrammet

Fakulteten har införskaffat ett programutskott för Receptarieprogrammet och utskotten behövs studentrepresentation. Uppdraget som programutskottsrepresentant är att representera receptarieprogrammets studenter och bidra med studentperspektiv. Detta är en bra möjlighet att vara med och påverka utformning, upplägg och pedagogik i programmet. Som programutskottsrepresentant får man också god erfarenhet av utskottsarbete som är en bra merit inför framtiden. 

 

Utskotten uppskattas ha stående möten á cs 2h var 3:e vecka. Ersättning/arvode kommer att ges per möte i enlighet med vetenskapsområdets riktlinjer. 

 

Vid intresse eller frågor hör av dig till vicut@farmis.uu.se.

Posten tillsätts löpande och är till och med Höstens valmöte.