Utbildningsutvärderingar 2022 av program på Farmaceutiska fakulteten

Utbildningsutvärderingar 2022 av program på Farmaceutiska fakulteten

Studenter på respektive utbildning sökes enligt nedan:

  • Fristående kurs: 2-3 studenter, ca omsättning 2-8h, ca tidsperiod december-mars, ersättning 150kr/h
  • Uppdragsutbildning: 2-3 studenter, ca omsättning 2-8h, ca tidsperiod december-mars, ersättning 150kr/h
  • Mastersprogrammet i läkemedelsanvändning: 2-4 studenter, ca omsättning 2-10h, ca tidsperid december-maj, ersättning 150kr/h
  • Mastersprogrammet i läkemedelsutveckling: 2-4 studenter, ca omsättning 2-10h, ca tidsperid december-maj, ersättning 150kr/h
  • Mastersprogrammet i läkemedelsmodullerung: 2-4 studenter, ca omsättning 2-10h, ca tidsperid december-maj, ersättning 150kr/h

Uppgiften är att delta i framtagandet av en självvärdering som täcker in vetenskapsområdet för medicin och farmacis 11 aspekter från Riktlinjer
för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärdering.

För mer information eller visat intresse kontakta vicut@farmis.uu.se