arbetsgrupp för symposium på receptarieprogrammet

Studentrepresentant i arbetsgrupp för symposium på receptarieprogrammet

GRUFF har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda formerna för ett framtida studentsymposium inom receptarieprogrammet FRC1Y. Eftersom samtliga receptariestudenter i framtiden kommer att läsa fördjupningsprojektskurser under samma kursperiod, med slut vid mittermin, kommer ett eventuellt symposium att genomföras separat för receptarieprogrammet. Ambitionen är då att ta fram ett nytt koncept för hur detta symposium kan bli mer relevant för just dessa studenters behov och önskemål. I det arbetet kommer synpunkter från studentgruppen vara mycket värdefulla. Ingen arvodering utgår.

 
 
Studenten bör läsa på receptarieprogrammet (FRC1Y), gärna termin 5 (HT22), alternativt ha avslutat FRE1Y med erfarenhet av det gamla formatet av symposium. Studentrepresentanten förväntas lägga ca 3-5 timmar på posten.
 
Period för uppdraget är september-oktober 2022.
 

Hör av dig till vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor vid intresse eller frågor på vicut@farmis.uu.se.