Sök till programutskottsrepresentant för receptarieprogrammet!

Fakulteten har ett programutskott för Receptarieprogrammet. I utskottet behövs studentrepresentation för att belysa och lyfta studenternas åsikter. Uppdraget som programutskottsrepresentant är att representera receptarieprogrammets studenter och bidra med studentperspektiv i olika frågor som berör utbildningen. Detta är en möjlighet för att vara med och påverka utformning, upplägg och pedagogik i programmet. Som programutskottsrepresentant får man också god erfarenhet av exempelvis utskottsarbete, som är en bra merit inför framtiden, men även nya perspektiv kring fakultetens arbetsprocesser. 

 

Utskotten uppskattas ha stående möten à ca 2h var 3:e vecka. Ersättning/arvode kommer att ges per möte i enlighet med vetenskapsområdets riktlinjer. 

 

Två studenter kan sitta som studentrepresentanter i programutskottet för receptarieprogrammet. I dagsläget är en av platserna upptagen till och med den 30:e juni 2024. En plats är ledig för tillfället. Du kan söka till att sitta i utskottet när som helst under den tid som du aktivt studerar på receptarieprogrammet vid Uppsala Universitet.

 

Nyfiken och vill veta mer om rollen som studentrepresentant i programutskottet? Undrar du om en plats är ledig? Vid intresse eller frågor hör av dig till: vicut@farmis.se.