Kommittén för samverkan vid Medfarm

Studentrepresentant till Kommittén för samverkan på Medfarm

En kortare beskrivning av uppdraget

Kommittén för samverkan på Medfarm söker en studentrepresentant intresserad av samverkansfrågor. Kommittén är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör samverkan. Där diskuteras bl.a. hur samverkan kan utvecklas och förbättras mellan Medfarm, företag och samhället. Just nu har de ett fokus på samverkan med sjukhuset. Ytterligare information om KomSa finns här: https://www.medfarm.uu.se/samverkan/kontakt/

Uppdraget är arvoderat till 500kr/möte. Dock ej för studenter på forskarnivå som har rätt att begära prolongation i stället.

 

Hur mycket tid uppdraget förväntas ta
De har möten 1 gång /månad under terminstid, varje möte pågår ca 2h. Viss förberedelse inför mötena kan förekomma.

 

Period för uppdraget
HT21 och VT22

 

Är du intresserad eller har andra frågor hör av dig till vicut@farmis.uu.se