Bedömargrupp för utbildningsutvärderingarna 2022 på Farmaceutiska fakulteten

Bedömargrupp för utbildningsutvärderingarna 2022 på Farmaceutiska fakulteten

En student sökes till respektive utbildningsutvärdering nedan. Studenten måste vara aktiv på ett program på annan fakultet vid Uppsala universitet eller vid annat universitet. Sammantaget är respektive arbete 2-3 dagar, tidsperioden kommer vara april-maj eller juni-september, ersättningen är 3000kr.

  • Fristående kurs
  • Uppdragsutbildning
  • Mastersprogrammet i läkemedelsansvändning
  • Mastersprogrammet i läkemedelsmodullering
  • Mastersprogrammet i läkemedelsutveckling

Uppgiften är att läsa utbildningens självvärdering med tillhörande bilagor, delta i ett par möten med övriga medlemmar i bedömargruppen (lärare från UU och andra universitet/högskolor och representanter från yrkeslivet), delta i platsbesöket, samt delta i framtagandet av bedömarrapport efter besöket

För mer information eller visat intresse kontakta vicut@farmis.uu.se