Arbetsgruppen för ombyggnad av A6:2 på BMC

Arbetsgrupp för ombyggnad av A6:2 på BMC

En kortare beskrivning av uppdraget

Arbetsgruppen för ombyggnad av A6:2 (gamla biblioteket även kallat “Ägget”) arbetar med hur de berörda lokalerna praktiskt ska utformas. Det arbetsgruppen kommer fram till kommer sedan presenteras till projektets Styrgrupp. Syftet är att bygga en undervisningssal för ungefär 150 personer, ett fakultetsrum för anställda på BMC samt en fri yta som både kan användas för mingel och postervisning.

Gruppen söker en studentrepresentant som är intresserad av lokalfrågor och av att bidra till att de utformas på bästa sätt ur studentsynpunkt.

Hur mycket tid uppdraget förväntas ta:

Arbetsgruppen har möte ca 6 gånger per termin á 1,5 timmar. Denna studentrepresentationspost tillsätts utan tidsbegränsning dock som längst tills att arbetet är slutfört.

 

Är du intresserad eller vill veta mer kontakta FaS Vice ordförande med utbildningsansvar på vicut@farmis.uu.se. Tillsättande sker löpande.