Arbetsgrupp med att syfte bistå valberedningen vid övergången till valmöten

Arbetsgrupp med syfte att bistå valberedningen vid övergången till valmöten

Under Septembermötet 2021 beslutade kårmötet, för andra läsningen, att vid årsskiftet 2021/2022 införa valmöten på Farmacevtiska studentkåren (FaS). Detta kommer medföra en stor omställning för FaS och kan till en början öka arbetsbelastningen för valberedningen. Således finns ett behov att stödja valberedningen under denna övergång.

 

Arbetsgruppens uppdrag är

att                  bistå valberedningen vid framtagandet av mallar samt rutiner för kallelse, föredragningslista och protokoll

att                  bistå valberedningen vid framtagandet av mötesrutiner

att                  bistå valberedningen vid planering, marknadsföring och utförandet av vårens valmöte

att                  bistå valberedningen i en utvärdering av FaS första valmöte

 

Tidsplan och återkoppling

Det åligger arbetsgruppen att löpande ha dialog och, vid behov, möten med valberedningen. Därtill ska man skriftligt återkoppla arbetet till FaS styrelse efter vårens valmöte infallit. Arbetsgruppen och valberedningen bestämmer tillsammans arbetsordning och mötestider.

 

Resurser för arbetsgruppen

  • FaS styrdokument
  • Kårmötet
  • FaS styrelse
  • Utskott, ämbetspersoner och kommittéer

 

Sammansättning

Till arbetsgruppen sökes Er som har ett intresse för FaS valförfarande och omorganisering.

För att leda arbete framåt sökes en projektledare för arbetsgruppen. Projektledaren behöver vara engagerad och med fördel ha tidigare erfarenhet från FaS valberedning eller andra poster varpå man erhållit erfarenhet rörande FaS organisation eller mötesformalia. Även en vice projektledare sökes med liknande kvalifikationer.

 

Maila Alice Fors på ordf@farmis.uu.se senast 15/11 vid intresse, det går såklart även bra att höra av sig för frågor!