Arbetsgrupp för utformning av nya biblioteket på BMC

Studentrepresentant till arbetsgrupp för utformning av nya biblioteket på BMC

Som studentrepresentant i arbetsgruppen för BMC-bibliotekets utformning bidrar du med studenternas syn på hur biblioteket ska utformas då det är färdigflyttat ifrån dagens A6:2 till B7-korridoren där receptionen ligger idag. Det är en fantastisk möjlighet att påverka de anställda på universitetet så att biblioteket utformas för att passa oss studenter.


Alla studenter som pluggar inom Farmaceutiska fakulteten kan vara studentrepresentant i denna arbetsgrupp, dock är det såklart viktigt att studentrepresentanten vill vara drivande i att föra fram studenternas röst i designen av biblioteket.

 

Gruppen förväntar sig ha 4-5 möten per termin, då de inte har haft första mötet är det inte fastställt hur långt varje möte kommer vara. Som studentrepresentant i denna arbetsgrupp tillsätts du tillsvidare, med längst till att arbetet är klart. Detta uppdrag som studentrepresentant är inte arvoderat.

 

Är du intresserad eller har funderingar om uppdraget, hör av dig till Lea på vicut@farmis.uu.se.